Ekspertna ispitivanja

Pokusi jednopolnog kratkog spoja na 400 kV dalekovodima u TS Žerjavinec

PRVI

Pokusi jednopolnog kratkog spoja na 220 kV dalekovodima u TS Žerjavinec

Drugi