SEKTORI I ODJELI

Organizacijska shema prikazana je na slici.

 

IE organizacijska shema 

 

Osnovi podaci o sektorima, odjelima i njihovim djelatnostima dani su u nastavku.

 

SEKTOR ZA ELEKTROTEHNIKU

 

Zavod za visoki napon i mjerenja

Zavod za visoki napon i mjerenja (ZVNM), u čijem sklopu se nalazi i ISPITNI LABORATORIJ, pruža svoje usluge iz nekoliko područja:

 • mjerenja, ispitivanja i atestiranja elektroenergetske (EE) opreme u laboratoriju i na terenu
 • ocjena životne dobi i analize stanja EE opreme
 • preporuke za održavanje EE sustava te uvođenje modernih sustava nadzora
 • tarife i ocjene ekonomske isplativosti

Snaga vode - gorivo za proizvodnju električne energije

Odjel za konzalting i projektiranje

 • ocjena životne dobi i analize stanja EE opreme
 • planiranje i eksploatacija prijenosnih mreža
 • savjetovanje te kontrola i nadzor kvalitete (consulting & QA/QC)
 • preporuke za održavanje EE sustava te uvođenje modernih sustava nadzora

 

Proizvodnja električne energije

Odjel za elektroenergetske sustave

 • sustavima regulacije (uzbuda sinkronih generatora, regulacija brzine vrtnje) te kratkotrajnim i dugotrajnim stabilnostima agregata i elektroenergetskog sustava (EES) u različitim uvjetima rada
 • problematikom prijenosnih i distribucijskih mreža što obuhvaća elektroenergetske analize, probleme vezane uz kvalitetu električne energije, gubitke, nesimetrije te snage i struje kratkih spojeva
 • projektiranjem distribucijskih i prijenosnih postrojenja

 

SEKTOR ZA GRAĐEVINARSTVO

 

Odjel za projektiranje

Čikola

Odjel za hidrotehničke studije

 • Tehničke studije iz područja hidrologije (poplavni rizici, hidrološke bilance) i hidraulike otvorenih korita (simulacijski modeli tečenja), vodnoga gospodarstva (vodoopskrba, zaštita voda, zaštita od štetnog djelovanja voda) i obnovljivih izvora energije (male hidroelektrane)

 • Studije o utjecaju na okoliš vodnogospodarskih i hidroenergetskih građevina

 • Koncepcijska i idejna rješenja uređenja slivova u funkciji odvodnje površinskih voda i zaštite od štetnog djelovanja voda

 

Odjel za konzalting