Povijest Instituta

Tvrtka je osnovana 1953. pod nazivom Institut za elektroprivredu sa statusom znanstveno – istraživačke institucije u području energetike.

S ponosom možemo reći da je naša tvrtka uvijek bila pouzdan partner svima onima koji su tražili kvalitetu usluga, nepristranost, stručnost, transparentnost  i poslovnost.

Danas je jedna od najstarijih  znanstvenih i visokostručnih institucija na tlu Republike Hrvatske, a u području elektroenergetike, primijenjene elektrotehnike i pridruženih disciplina.

Od početka je Institut bio glavni strateški partner elektroprivrede vezano za analize, planiranje, razvoj i izgradnju elektroenergetskog sustava i kreiranja općih energetskih razvojnih smjernica.

U samostalnoj Hrvatskoj,  od  1992., sukladno zakonskoj regulativi, tvrtka je promijenila status i ime u Institut za elektroprivredu i energetiku d.d., te je u proteklim godinama ostala pouzdan partner onima koji su koristili njezine usluge – elektroprivredi, vodoprivredi, državnoj upravi, lokalnoj samoupravi, te velikim, srednjim i malim poduzetnicima u zemlji i inozemstvu.

Uvijek ukorak s vremenom te njegovim zahtjevima i izazovima, Institut je odgovarao na sva pitanja, usklađujući sebe i svoje zaposlenike sa suvremenim trendovima.

U srpnju 2017. godine vraćen je stari naziv Institut za elektroprivredu d.d.

S početkom 2018. mijenja se i logotip Instituta.

Stari:  

Novi:  

 

Institut danas

Misija i vizija

Institut za elektroprivredu d.d. s tradicijom dužom od 60 godina, oduvijek je bio, jest i dalje želi ostati nezaobilazni pokretač promjena, partner u kreiranju razvoja, te prvi i pravi izbor kupcima naših usluga na području elektroenergetike za:

Kao znanstveno istraživačka institucija kontinuirano prati svjetske trendove s ciljem:

Naša je misija biti stabilan, uvažen i poželjan partner koji svojim inovativnim rješenjima temeljenim na znanju, izvrsnosti i iskustvu doprinosi zadovoljstvu naših kupaca i partnera, zaposlenika i vlasnika, a time i najširoj društvenoj zajednici. Naše trajno opredjeljenje je: ”Učenje i znanje, profesionalnost i povjerenje”.

Strategija

Strategija Instituta za elektroprivredu d.d. temelji se na najvećem bogatstvu Tvrtke: zaposlenicima i suradnicima, znanstvenoj i stručnoj edukaciji, kontinuiranom usavršavanju i stjecanju ekspertnih znanja, praćenju i primjeni novih tehnologija i dostignuća, kao i zadovoljstvu svih poslovnih subjekata Tvrtke.

Preduvjeti za ostvarivanje dugoročnih ciljeva:

DUGOROČNI CILJEVI

Politika tvrtke

Politika tvrtke Instituta za elektroprivredu d.d. temelji se na trajnom strateškom opredjeljenju za osiguravanje kvalitete pruženih usluga i vođenje brige u vezi okoliša, zaštite zdravlja i sigurnosti.

Ova poslovna politika dokazuje se kroz kontekst organizacije i dugogodišnjim uspješnim obavljanjem usluga:

Radi očuvanja stečenog ugleda i stalnog unapređenja sveukupnog poslovanja, Institut za elektroprivredu d.d. usvojio je, primjenjuje i stalno unapređuje Integrirani sustav upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša, te zaštitom zdravlja i sigurnosti, sukladno zahtjevima normi ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

Direktor Instituta za elektroprivredu d.d. snosi odgovornost i ima ovlaštenja za provođenje i unapređenje integriranog sustava upravljanja, razumijevanje potreba i očekivanja zainteresiranih strana, te procjena rizika.

Svi zaposlenici Instituta za elektroprivredu d.d. upoznati su s politikom tvrtke i zahtjevima integriranog sustava upravljanja, te odgovarajuće osposobljeni i svjesni svoje odgovornosti u procesima važnim za učinkovito provođenje sustava upravljanja.

Naša temeljna načela u sustavu upravljanja kvalitetom i okolišem u svakodnevnom poslovanju postižu se kroz:

  

Zagreb, 08.11.2019.

Direktor

Marijana Kotaran Munda, dipl. ing. građ.