Kontakt

Institut za elektroprivredu d.d., Zagreb
Kupska ulica 2, HR-10000 Zagreb, p.p. 293
TELEFON: +385 1 6170 462, 6171 538
FAX: +385 1 6171 153, 6171 154
e-mail: kontakt(at)ie-zagreb.hr

 

Uprava

  Direktor: Marijana Kotaran Munda, dipl. ing. građ   kontakt(at)ie-zagreb.hr
  Tajnik direktora:  Luka Tomić, dipl. iur.   luka.tomic(at)ie-zagreb.hr

Odjel zajedničkih poslova

  Voditeljica Odjela za financije
Danijela Nevistić, mag. oec.
  danijela.nevistic(at)ie-zagreb.hr
  Jana Bojić, dipl. oec.   jana.bojic(at)ie-zagreb.hr
  Luka Tomić, dipl. iur.   luka.tomic(at)ie-zagreb.hr
  Jakša Kaić  kopiraona   jaksa.kaic(at)ie-zagreb.hr
  Jasminka Ekić    
  Jasna Goranović    

SEKTOR ZA ELEKTROTEHNIKU

  Direktor sektora: dr. sc. Srećko Bojić, dipl. ing. el.   srecko.bojic(at)ie-zagreb.hr

Zavod za visoki napon i mjerenja

   Voditelj odjela: mr. sc. Zoran Bertalanić, dipl. ing. el.   zoran.bertalanic(at)ie-zagreb.hr
  tehnički voditelj laboratorija: Ernest Marušić, dipl. ing. el.   ernest.marusic(at)ie-zagreb.hr
  Damir Sever, el. teh.   damir.sever(at)ie-zagreb.hr
  Srećko Juretić, el. teh.   srecko.juretic(at)ie-zagreb.hr
  Dubravko Šupljika, el. teh.   dubravko.supljika(at)ie-zagreb.hr
  Hrvoje Šemac, bacc. ing. el.   hrvoje.semac(at)ie-zagreb.hr
  Stjepan Šokćević, el. teh.   stjepan.sokcevic(at)ie-zagreb.hr
  Jeronim Filipović, el. teh.   jeronim.filipovic(at)ie-zagreb.hr

Odjel za konzalting i projektiranje

   Voditelj odjela: dr. sc. Milutin Pavlica, dipl. ing. el.   milutin.pavlica(at)ie-zagreb.hr
  Jozo Galić, dipl. ing. el.   jozo.galic(at)ie-zagreb.hr
  mr. sc. Boris Babić, , dipl. ing. el.   boris.babic(at)ie-zagreb.hr
  Miroslav Vuletić, dipl. ing. el.   miroslav.vuletic(at)ie-zagreb.hr
  Domagoj Božić, mag. ing. el.   domagoj.bozic(at)ie-zagreb.hr
  Natko Sorić, dipl. ing. el.   natko.soric(at)ie-zagreb.hr

Odjel za analize elektroenergetskih postrojenja i sistema

  Goran Jerbić, dipl. ing. el.   goran.jerbic(at)ie-zagreb.hr
  mr. sc. Darko Nemec, dipl. ing. el.   darko.nemec(at)ie-zagreb.hr
  Branimir Matić, dipl. ing. el.   branimir.matic(at)ie-zagreb.hr

SEKTOR ZA GRAĐEVINARSTVO

  Direktor sektora: Krešmir Galić, dipl. ing.   kresimir.galic(at)ie-zagreb.hr
  Tajnica sektora: Đurđica Cahun Sabolić   durdica.sabolic(at)ie-zagreb.hr

Odjel za projektiranje

   Voditelj odjela: Perica Bušić, dipl. ing. građ.   perica.busic(at)ie-zagreb.hr
   dr. sc. Ivan Kalafatić, dipl. ing. građ.   ivan.kalafatic(at)ie-zagreb.hr
   Krešimir Galić, dipl. ing. građ.   kresimir.galic(at)ie-zagreb.hr
   Mario Merlin, bacc. inž. grad.   mario.merlin(at)ie-zagreb.hr
   Antonio Arambašić, bacc. inž. građ.   antonio.arambasic(at)ie-zagreb.hr

Odjel za hidrotehničke studije

   Voditelj odjela: Renata Vidaković Šutić, dipl. ing. građ.   renata.sutic(at)ie-zagreb.hr
   Tanja Lubura-Matković, dipl. ing. građ.   tanja.lubura-matkovic(at)ie-zagreb.hr
   Vedrana Ričković, dipl. ing. građ.   vedrana.rickovic(at)ie-zagreb.hr
   Đurđica Cahun-Sabolić, teh.   durdica.sabolic(at)ie-zagreb.hr

Odjel za konzalting

   Voditelj odjela: Mišo Aničić, dipl. ing. građ.   miso.anicic(at)ie-zagreb.hr
  Boris Vrcelj, dipl. ing. geol.   boris.vrcelj(at)ie-zagreb.hr